Logo-Gezinspr-SamenVerbonden.png

Wie zijn wij?

"Beweging brengen in vastgelopen situaties laat dingen als vanzelf weer stromen."

Ik ben Arianne Huisman, getrouwd, moeder van drie prachtige mannen en binnen kindercoachpraktijk GIJZ werkzaam als kinder-, jongeren- en oudercoach en als opvoedopsteller. Ik ben van origine jeugdverpleegkundige en heb na vele jaren werkzaam te zijn geweest binnen de jeugdgezondheidszorg in 2018 het roer omgegooid.

"Ik heb de overtuiging dat wij hier zijn om te leven vanuit onze eigen oorspronkelijkheid."

Ik ben Lydia Doove, getrouwd en moeder. Ik heb het grote genoegen gehad om niet alleen biologische kinderen te mogen begeleiden maar ook pleegkinderen. Inmiddels heb ik ook prachtige kleinkinderen waar ik heerlijk van geniet. Ik werk al 35 jaar binnen de hulpverlening. Eind 2016 ben ik naast dit werk binnen mijn eigen praktijk gestart als psychodynamisch therapeut en als gezinscoach.

Wie zijn wij?

"Beweging brengen in vastgelopen situaties laat dingen als vanzelf weer stromen."

Ik ben Arianne Huisman, getrouwd, moeder van drie prachtige mannen en binnen kindercoachpraktijk GIJZ werkzaam als kinder-, jongeren- en oudercoach en als opvoedopsteller. Ik ben van origine jeugdverpleegkundige en heb na vele jaren werkzaam te zijn geweest binnen de jeugdgezondheidszorg in 2018 het roer omgegooid.

"Ik heb de overtuiging dat wij hier zijn om te leven vanuit onze eigen oorspronkelijkheid."

Ik ben Lydia Doove, getrouwd en moeder. Ik heb het grote genoegen gehad om niet alleen biologische kinderen te mogen begeleiden maar ook pleegkinderen. Inmiddels heb ik ook prachtige kleinkinderen waar ik heerlijk van geniet. Ik werk al 35 jaar binnen de hulpverlening. Eind 2016 ben ik naast dit werk binnen mijn eigen praktijk gestart als psychodynamisch therapeut en als gezinscoach.

Hoe kennen wij elkaar?

Wij hebben elkaar in 2017 leren kennen tijdens een leertherapietraject op de Academie voor Psychodynamica. In de jaren die volgden ontdekten we de meerwaarde van elkaars kwaliteiten. Als we deze gezamenlijk inzetten, bracht het verbinding binnen gezinnen en vaak een blijvende oplossing voor het opvoedvraagstuk. Zo werkten we gezamenlijk naar een krachtig antwoord op de vraag die er lag.

Samenwerking

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het aangaan van een samenwerking onder de naam: Gezinspraktijk Samen Verbonden. Beiden zijn we ervan overtuigd dat het bundelen van onze krachten een versterking geeft van het uiteindelijke resultaat. Dit doen we door echt samen te werken, met korte lijntjes en in verbinding met alle gezinsleden. Zo zijn we in staat een kort en krachtig traject neer te zetten wat ouders helpt en kinderen ontlast.

Uitgangspunt

We gaan ervan uit dat je ooit het ouderschap bent aangegaan vanuit de meest liefdevolle intentie. De manier waarop je vader of moeder bent, is een optelsom van je eigen jeugd plus het leven dat je tot nu toe leeft. Het is iets wat je gewoon doet zonder er al te bewust bij stil te staan.

Maar stel nu dat je dat wel even doet . . .

Dan zouden we kunnen zeggen dat iedereen een denkbeeldige rugzak draagt. Daarin zitten dingen die er bewust zijn ingestopt. Denk bijvoorbeeld aan waarden en normen die je van je ouders hebt meegekregen of bepaalde gewoontes en gebruiken. In die rugzak zitten echter ook dingen waar je je minder of helemaal niet bewust van bent. Ze sturen je in je dagelijkse doen en bepalen mede dat dingen gaan zoals ze gaan. Vaak duiden we deze als ‘zo doe ik dat altijd’ of als ‘zo ben ik nou eenmaal’.

Het zijn juist deze onbewuste stukken waar je kind voeling mee heeft. Dat komt omdat je kind loyaal is aan jullie gezinssysteem. Het heeft voeling met het familiesysteem van vader én het familiesysteem van moeder. Dat is de grond van waaruit je kind geboren is. Het maakt daarbij niet uit of je kind daarin opgroeit of niet.

 

Vanuit die verbinding kan je kind als geen ander feilloos laten zien wat er niet kloppend is binnen het gezinssysteem. Niet bewust en niet met woorden maar in zijn of haar gedrag. Zo triggert je kind dat wat onbewust in jou aanwezig is. Het maakt dat  je groots kan reageren. Vanuit boosheid, verdriet, machteloosheid, grenzeloos zijn … noem maar op. Groots in de zin dat het niet passend is voor de situatie waarin je je op dat moment met je kind bevindt.

Het kan ervoor zorgen dat jullie relatie onder spanning komt te staan. Het kan er zelfs toe leiden dat het voelt alsof je gezin uit elkaar valt, dat jullie niet met elkaar maar tegenover elkaar komen te staan. Dan kunnen wij vanuit onze gezinspraktijk iets voor jullie betekenen.

‘Het is onze taak om goed naar jullie te luisteren, naast jullie te staan en jullie proces te volgen.’

Begeleidingstraject

Met elkaar brengen we in kaart wat er speelt. We starten met een gezinsgesprek waarbij alle gezinsleden en wij samen aanwezig zijn. We staan stil bij de kracht van jullie gezin en bij wat aandacht verdient en nodig heeft. Van daaruit kijken we met elkaar welke vorm van begeleiding ingezet gaat worden en wie dit met jullie op gaat pakken. In de praktijk betekent dit dat er vaak meerdere trajecten tegelijkertijd lopen. Deze bijten elkaar niet, maar versterken elkaar juist. Halverwege het traject komen we weer bijeen om met elkaar te evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Aan het einde van het begeleidingstraject sluiten we gezamenlijk af.

Tarieven

  • Intake-/evaluatie- & eindgesprek* €150
  • Ouderbegeleiding €75 per uur
  • Therapie* €90 per uur
  • Kindercoaching €60 per uur
*Indien je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen wordt dit deels of geheel vergoed.

Aanmelden

Wil je jouw gezin aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Informatie over Kinder-, Jongeren- en Oudercoaching

Informatie over Gezinstherapie en Gezinscoaching

Contact

Telefoonnummer
+31 (0) 6 1382 4132

E-mailadres
info@gezinspraktijksamenverbonden.nl

Praktijkadres

Dorpsstraat 151
2992 BD Barendrecht

© Gezinspraktijk Samen Verbonden 2024